กุมภาพันธ์, 2560

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล